Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

AFCN – Apel de proiecte culturale Sesiunea I/2020

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Perioadă de depunere 

Asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăți comerciale care derulează activități comerciale

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează: 

 • 85.000 lei - Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans),  Proiecte cu caracter repetitiv/de tip festival, Artă digitală și noile media;
 • 75.000 lei - Rezidenţe de creaţie;  
 • 70.000 lei - Educaţie prin cultură, Patrimoniu Cultural Material,  Patrimoniu Cultural Imaterial;
 • 60.000 lei - Intervenţie culturală, Promovarea culturii scrise.

01 - 30 septembrie 2019

Finanțator

Administrația Fondului Cultural Național

Buget

20.000.000 lei

Despre program

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate

Priorități strategice vizate

Arte vizuale 

 • Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice; 
 • Promovarea artei în spaţii alternative; 
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale. 

Teatru 

 • Susţinerea producţiei; 
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Proiecte adresate publicului tânăr. 

Muzică 

 • Susţinerea producţiei muzicale de expresie clasică și/sau experimentală;
 • Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale. 
 • Proiecte adresate publicului tânăr.

Dans 

 • Susţinerea producţiei coregrafice; 
 • Susţinerea mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 • Susţinerea promovării și difuzării proiectelor coregrafice.

Artă digitală și noile media 

 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 • Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor; 
 • Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale.

Proiecte cu caracter repetitiv/de tip Festival

 • Dezvoltarea de audienţe noi; 
 • Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare; 
 • Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale.

Intervenție culturală 

 • Promovarea peisajului cultural prin abordări  pluridisciplinare; 
 • Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
 • Promovarea diversităţii și a toleranţei. 

Rezidențe de creație 

 • Susţinerea producţiei și / sau a cercertării artistice; 
 • Susţinerea mobilităţii culturale; 
 • Susţinerea schimbului cultural cu audienţele locale. 

Educație prin cultură 

 • Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural; 
 • Promovarea diversităţii și a toleranţei; 
 • Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;

Promovarea culturii scrise 

 • Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zone defavorizate cultural;
 • Proiecte adresate publicului tânăr inclusiv prin implicare editorială;
 • Medierea dialogului cu creatorii  și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială. 

Patrimoniu cultural material 

 • Identificarea de soluţii inovatoare de promovare a patrimoniului în context local și/sau european;
 • Susţinerea educaţiei pentru protejare a patrimoniului;
 • Dezvoltarea de audienţe noi.

Patrimoniu cultural imaterial 

 • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional; 
 • Dezvoltarea de audienţe noi; 
 • Susţinerea dialogului intercultural. 

Criterii de eligibilitate

Proiectele culturale trebuie să asigure o cofinanțare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie.

Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 3 proiecte culturale pe sesiune.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Vizualizări: 43
Contact

Administraţia Fondului Cultural Naţional 

E-mail: contact@afcn.ro

Telefon: (+40) 021.891.91.49

Adresă: Str. Barbu Delavrancea nr. 57, Sector 1, București