Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Ministerul Cercetării și Inovării - Competiție pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

 

Instituţie legal constituită ca persoană juridică română

 • Pentru manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România, bugetul care poate fi alocat este de maxim 45.000 lei;
 • Pentru manifestări științifice internaționale bugetul care poate fi alocat este de maxim 12.000 lei;
 • Pentru manifestări științifice naționale cu participare internațională bugetul este de maxim 5.000 lei

 

15 august 2019

Finanțator

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale

Buget

 • Pentru manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în România, care se desfășoară sub patronajul MCI, bugetul care poate fi alocat este de maxim 45.000 lei (în această categorie pot intra conferințele/evenimentele susținute direct de către MCI, de ex. Diaspora științifică, conferințe naționale ale cercetării, workshop-uri exploratorii în diverse cadre sau acorduri de colaborare, etc.);
 • Pentru manifestări științifice internaționale (minimum 25 participanți din străinătate, din cel puțin 5 țări) organizate în România (care nu se desfășoară sub patronajul MCI) bugetul care poate fi alocat este de maxim 12.000 lei;
 • Pentru manifestări științifice naționale cu participare internațională (minimum 10 participanți din străinătate, din cel puțin 3 țâri) organizate în România, bugetul este de maxim 5.000 lei

Obiective

 • Prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice și de dezvoltare tehnologică de vârf;
 • Cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării;
 • Integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional şi a recunoaşterii internaţionale a cercetării româneşti; intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei Româneşti a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării;
 • Stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
 • Creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
 • Participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creşterea vizibilității contribuţiilor proprii;
 • Susţinerea Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare ţinând cont de cadrele actuale de cooperare în domeniul cercetării pentru susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare şi/sau exploratorii din România

Domenii de interes

Tematica manifestărilor ştiinţifice (şi a evenimentelor asociate) eligibile pentru finanţare trebuie să se încadreze într-una din priorităţile susţinute prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi să fie cuprinsă în următoarele domenii:

 • Tehnologiile societăţii informaţionale
 • Energie
 • Mediu
 • Sănătate
 • Agricultură, securitate şi siguranţă alimentară
 • Biotehnologii
 • Materiale, procese şi produse inovative
 • Spaţiu şi securitate
 • Ştiinţe de bază
 • Ştiinte socio-economice şi umaniste

Activităţi eligibile

 • Redactarea şi expedierea corespondenţei (editarea şi transmiterea invitaţiilor, anunţurilor, informaţiilor privind manifestarea, condiţiile de participare şi de prezentare a lucrărilor/exponatelor etc; realizarea legăturii dintre organizatori şi participanţi; colectarea şi procesarea informaţiilor referitoare la participanţi şi lucrările/exponatele ce vor fi prezentate / publicate etc);
 • Publicitatea şi promovareamanifestării ştiinţifice (realizarea paginii web, comunicate de presă, articole/anunţuri in presă, buletine informative, foi volante / pliante / fluturaşi / afişe / bannere, interviuri de presă/televizate/la radio, emisiuni la radio/tv, spoturi la radio/tv, transmisii on-line, reclama pe site-uri specializate);
 • Realizarea materialelor manifestării ştiinţifice, în limba română şi/sau în limba engleză, (realizare grafică generală, realizare proiect de prezentare, semnale, afişe, bannere, postere, proiecții video, filme etc.; realizare materiale de prezentare: ecusoane, etichete, diplome, programe, pliante, fişe tehnice, volum de rezumate; volum de lucrări, catalog expozanţi/exponate, mape, machete, filme etc.; realizare materiale promoţionale: pixuri, fluturaşi, notes-uri, agende, calendare, insigne, medalii, tricouri, steguleţe, pungi etc.);
 • Organizarea şi desfăşurarea manifestării științifice (închirierea, amenajarea, funcţionarea şi dezafectarea locaţiilor de desfăşurare, traducere simultană; traducere/interpretare; proiecții video; secretariat; publicarea lucrărilor manifestării; inregistrare şi realizare film/album foto; realizarea raportului manifestării).

Acțiuni în sprijinul activităților:

 • Manifestările științifice şi evenimentele asociate, spre exemplu: (mini)expoziții cu rezultate ale cercetării sau invenții;
 • Evenimente debrokeraj/company missions, evenimente de căutare de parteneri („matchmaking”), vizite în laboratoare şi departamente de cercetare, info-day-uri pentru participarea la call-urile lansate prin programele cadru ale UE (Orizont 2020), şcoli de vară sau programe de CDI cu finanţare europeană sau naţională, evenimente asociate pentru coordonarea participării la iniţiative europene sau internaţionale: infrastructuri pan-europene, Strategia UE a Dunării, JRC, JPI, JTI etc., alte evenimente precum ziua cercetătorului şi proiectantului ș.a.m.d.

Criterii de evaluare

 • Experienţa şi structura organizatorului / coorganizatorilor (capacitatea logistică şi de organizare a acestuia/acestora);
 • Tradiţia / istoria manifestării ştiinţifice;
 • Structura listei participanţilor şi reprezentativitate;
 • Relevanța organizării manifestării ştiinţifice;
 • Structura şi importanţa activitătilor conexemanifestării ştiinţifice;
 • Capacitatea de susţinere din fonduri proprii / atrase (cota de finanţare a manifestării);
 • Existenţa unui proces de selecţie (evaluare peer review) a lucrărilor conferinţei şi publicarea lucrărilor manifestărilor ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI sau în periodicele specializate ale acestora (se vor avea în vedere: codul ISSN/ISBN pentru volumul conferinţei; revista ISI (ISI proceedings); existenţa unei convenţii cu reviste cotate ISI din care să reiasă preluarea spre publicare în totalitate sau selectiv a lucrărilor, inclusiv prin publicarea unui număr special).

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Contact

Ministerul Cercetării și Inovării Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Științifice și Expoziționale

Str. I. D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, 010362 - București

Persoana de contact: Dorileni Năstase

E-mail: dorileni.nastase@research.gov.ro.

 

Știri recente
Azi, 10 decembrie 2019
Ieri, 09 decembrie 2019