Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020 - Apel de proiecte destinat acțiunilor de coordonare și sprijin în domeniul nanotehnologiilor

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Cel puțin o entitate juridică stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Orizont 2020 aproximativ 2 milioane euro

03 septembrie 2019,

ora 17:00 CET

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

Pentru anul 2019: 122.60 milioane euro

Scop

Programul are ca scop să:

 • Stabilească o rețea de părți interesate din UE care să gestioneze informarea și comunicarea între membrii săi în domeniile tehnice, cum ar fi nano-sinteza, nanofabricarea, nanostructurarea, nanomaterializarea aditivilor, montajul nanostructurilor, nanofabricarea roll-to-roll etc;
 • Acopere cercetarea și noile standarde pentru nanoparticulele funcționale, nanomaterialele, componentele, dispozitivele și procesele. De asemenea, să stabilească niște abordări comune pentru nomenclatură, metrologie, măsurători și caracterizare aplicate pentru nanomateriale prin proiectare, nanostructuri tridimensionale, nanodevreții multi-strat, nanosisteme multi-materiale și multifuncționale, nanosisteme dinamice etc;
 • Furnizeze accesul în Europa la servicii și infrastructură pentru IMM-uri;
 • Acopere durabilitatea în ceea ce privește sănătatea umană, etica, mediul, analiza ciclului de viață;
 • Acopere dezvoltarea competențelor necesare pentru această nouă industrie.

Apelul urmărește să:

Pună bazele industriei de mâine în Europa și de a crea locuri de muncă și de creștere prin intermediul unui ecosistem de inovare pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și extinderea materialelor avansate și a nanotehnologiilor. Acest lucru ar trebui să permită o gamă largă de aplicații și să faciliteze inovatorii să-și aducă ideile pe piață. Succesul va fi văzut într-un eco-sistem eficient care să permită inovatorilor să depășească barierele tehnologice și de reglementare.

Obiectiv

Cercetarea în domeniul nanotehnologiei a dus la o dezvoltare remarcabilă a materialelor nanoscale în formă brută, cu proprietăți unice. Mai multe dintre aceste materiale se află pe piață sau se așteaptă să intre pe piață în viitorul apropiat. Provocarea este de a stabili fabricarea la scară industrială a sistemelor funcționale bazate pe nanoparticule fabricate cu proprietăți proiectate pentru utilizarea în semiconductori, recoltarea și stocarea energiei, recuperarea căldurii reziduale, medicina etc. Această acțiune va stabili, prin urmare, sinergie între părțile interesate din UE (laboratoare de cercetare, IMM-uri etc.) active în acest domeniu și pentru identificarea și soluționarea provocărilor comune.

Criterii de evaluare

 1. Excelența - Calitatea măsurilor de coordonare și / sau de sprijin propuse;
 2. Impactul - Calitatea măsurilor propuse pentru:
 • Exploatarea și difuzarea rezultatelor proiectului (inclusiv gestionarea DPI-Dreptul Proprietății Intelectuale) și
 • Gestionarea datelor de cercetare acolo unde este relevant.

Comunicarea activităților proiectului către diferite segmente de public țintă.

 1. Calitatea și eficiența implementării:
 • Calitatea și eficacitatea planului de lucru, inclusiv măsura în care resursele alocate pachetelor de muncă sunt în concordanță cu obiectivele și rezultatele lor;
 • Adecvarea structurilor și a procedurilor de gestionare, inclusiv gestionarea riscurilor și inovării;
 • Complementaritatea participanților și gradul în care grupurile consorțiului reunesc expertiza necesară;
 • Adecvarea alocării sarcinilor, asigurându-se că toți participanții au un rol valid și resurse adecvate în proiect pentru a-și îndeplini rolul.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 271
Contact

Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei oportunități de finanțare ne puteți contacta.

E-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

Telefon: 004 021 317 80 00

Știri recente
Azi, 02 iulie 2020
Ieri, 01 iulie 2020