Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • Instituție publică,
 • Unitate administrativ-teritorială,
 • ONG,
 • Societate comercială,
 • Societate cooperativă.

Parteneri de proiect eligibili din România: ONG, societate comercială, societate cooperativă, instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.

 

 

Între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro

 

 

Termen nou: 12 noiembrie 2019, ora 16:00

Termen anterior: 08 octombrie 2019, ora 16:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Buget

16.000.000 Euro

Obiectivul programului

Scopul programului RO-CULTURA îl reprezintă consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementului patrimoniului cultural.

Activități eligibile

 1. Restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric în care funcționează sau vor funcționa după finalizarea restaurării:
  • muzee, arhive, biblioteci, centru sau spații artistice și culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizații de spectacole, instituții de patrimoniu filmografic și alte infrastructuri, organizații și instituții artistice și culturale similare;
 2. Revitalizarea / punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activități:
  • activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil;
  • activități ce vizează promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile populare și artizanatul;
  • activități de educație culturală și artistică, precum și promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie culturală prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
  • activități de scriere, editare, producție, distribuție, digitizare și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a traducerilor;
  • organizarea de evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, expozițiile și alte activități similare;
  • schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
  • inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
  • dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
  • dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
  • promovarea diversității culturale;
  • implementarea de inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
  • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;
 3. Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. destinate dezvoltării profesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 3363
Contact

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, București, România

E-mail: office@ro-cultura.ro

Telefon/Fax: 021-2228479, 021-2244512

Website: www.ro-cultura.ro

Facebook: Programul RO-Cultura