Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere

Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

 1. ajutor nerambursabil de până la 500.000 euro din cheltuielile eligibile
 2. garanții guvernamentale de stat de până la 50% din valoarea creditului contractat de investitor
 3. alocare financiară nerambursabilă deductibilă din impozitul pe profit datorat anual de beneficiar pentru finanţarea cheltuielilor eligibile defalcată în tranşe egale pe o perioadă de 7 ani de la încheierea acordului de finanţare

nu pot fi cumulate alocările prevăzute la litera a) cu cele prevăzute la litera c)

Schemă de ajutor de minimis are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2020.

Sesiunea 2019 este deschisă începând cu data de 2 mai 2019.

Finanțator

Guvernul României prin Comisia Nationala de Strategie și Prognoza

Buget

2.350 milioane lei. Bugetul anual maxim al schemei este de 1175 milioane lei. În cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se vor acorda ajutoare unui număr de 1000 beneficiari. 

Obiectivul programului

Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Categorii de cheltuieli eligibile

 • cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru construcția şi/sau amenajarea grădinițelor şi a clădirilor anexă;
 • cheltuieli pentru amenajarea terenurilor sportive;
 • cheltuieli privind dotarea grădinițelor cu active corporale şi necorporale de natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar.

Condiții de finanțare

În cadrul schemei de ajutor de minimis se finanţează numai proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • clădirea este dimensionată pentru cel puţin 2 săli de grupă standard, instituite conform prevederilor legale în vigoare şi are toate facilităţile necesare conform prevederilor acestei scheme;
 • clădirile în care se vor organiza grădiniţe cu profil sportiv pot fi construcţii noi sau existente care se vor moderniza şi amenaja cu schimbarea funcţiunii, cu condiţia ca în clădirea respectivă să nu fi funcţionat o creşă şi/sau grădiniţă în ultimii 5 ani;
 • obiectivele de investiţii trebuie să îndeplinească standarde minime de construcţie, de dotare generală şi sportivă, de personal de specialitate şi de echipamente sportive, conform prevederilor schemei;
 • existenţa unui număr de minimum 10 angajaţi aferenţi proiectului pe perioada de funcţionare a grădiniţei, atât personal de specialitate cât şi personal de deservire;

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1211