Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „În Stare de bine” - Apel de proiecte nr. 2 adresat ONG-urilor

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Perioada de depunere
 • ONG-uri
 • Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică
 • Un procent de minim 30% va fi alocat pentru Apelul 2, la care se pot adauga sumele rămase necontractate în urma Apelului 1;
 • Valoarea maximă acordată este de 235.000 lei

11 iunie 2019, ora 09:00 -

13 iunie 2019, ora 16:00

Finanțator

Kaufland România

Operator de program

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Buget

4.455.000 lei

Obiectivul programului

Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viață Sănătoasă și care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Domenii de interes

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în următoarele domenii:

 • Cultură: proiecte care stimulează expunerea și implicarea grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte în activități culturale/creația culturală sau care prin activități culturale  contribuie la prevenirea/ combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, și valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală și urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;
 • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte la activități de educație fizică și sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunității sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
 • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile și comunitățile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educație pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenței domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul apelurilor de proiecte trebuie să răspundă obiectivului Programului și să se încadreze în domeniile de acțiune ale acestuia.

Criterii de jurizare

Jurizarea propunerilor de proiect se realizeaza în 2 etape: verificarea conformității administrative și a eligibilității și evaluarea tehnico-financiară.

 1. Verificarea conformității administrative și a eligibilității
 2. Evaluarea tehnico-financiară:
 • Relevanța față de program;
 • Beneficiari;
 • Activitățile proiectului;
 • Rezultate și indicatori;
 • Efecte;
 • Buget;
 • Organizația solicitantă și partenerii.

Pentru mai multe detalii, click aici

Vizualizări: 20
Contact

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Bulevardul Nerva Traian nr. 21,
Sector 3, București, România

Tel.: (021) 310 01 81