Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel dedicat proiectelor interetnice și interculturale

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată

Termen limită de depunere

Organizații, asociații și fundații fără scop patrimonial (ONG-uri) care au ca obiectiv de activitate activități cu caracter interetnic și intercultural.

Între 20.000 lei și 200.000 lei

7 iunie 2019

Finanțator

Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice

Despre program

Departamentul pentru relații interetnice va finanța proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și proiectele de combatere a intoleranței care vor avea în vedere încadrarea în una sau mai multe dintre prioritățile anului 2019 stabilite la nivelul Departamentului pentru Relații Interetnice.

Prioritățile programului

 • promovarea educaţiei interculturale prin metode non-formale şi prin colaborarea cu sistemul public de învățământ, sarcină care decurge din ultimele recomandări ale Consiliului Europei privind respectarea unor convenții europene;
 • promovarea dialogului intercultural, inclusiv prin artă (teatru, film, arte plastice, muzică), atât pe plan național, cât și internațional, întărirea colaborării între minoritățile naționale și majoritate;
 • cunoaşterea și promovarea patrimoniului cultural material şi imaterial al minorităţilor naţionale din România,
 • promovarea drepturilor minorităților naționale, pornind de la situația existentă a protecției sectoriale a drepturilor minorităților naționale, de la necesitatea asigurării reprezentării proporționale și consultării politice a minorităților la nivel legislativ și executiv, pe plan național și local, dintr-o perspectivă strategică de protecție a acestor drepturi;
 • promovarea limbii, istoriei și tradițiilor minorităților naționale;
 • promovarea limbilor materne ale minorităților naționale prin proiecte dedicate lecturii, promovarea traducerilor operelor literare în și din limbile minoritare, în contextul Anului Cărții în România.

Activități eligibile

 • organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, ateliere, workshop-uri desfășurate în țară, reuniuni de lucru ale cadrelor didactice și inspectorilor;
 • organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale și sportive desfășurate în țară care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, expoziții, tabere artistice/de creație, lansări de carte,  târguri);
 • organizarea şi participarea la activități educaționale desfășurate în țară (tabere, școli de vară, concursuri, training-uri, festivaluri școlare, alte activități de educație non-formală);
 • editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea şi difuzarea de materiale documentare și de informare (broșuri, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, bannere, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri), precum și achiziționarea de rechizite și materiale promoționale;
 • realizarea de filme documentare.

Tipuri de proiecte eligibile

1. Proiecte educaționale

 • Tabere pentru elevi și tineri care urmează diferite forme de educație destinate minorităților.
 • Concursuri și festivaluri școlare, alte activități de educație non-formală.
 • Conferințe/ seminare/ reuniuni de lucru ale cadrelor didactice și inspectorilor, ale profesorilor din mediul academic pentru elaborarea unor manuale, ghiduri didactice, materiale auxiliare etc. 
 • Realizare de cărți, lucrări, instrumente educaționale audio – video  în limbi minoritare sau bilingve pentru activități cu și pentru elevi și cadre didactice. 

2. Proiecte culturale și interculturale

 • Festivaluri și alte evenimente axate pe expresia culturală a persoanelor/ grupurilor  aparținând minorităților naționale sau legate de acestea – prin literatură, dans, muzică, teatru, film etc.
 • Concursuri, ateliere, tabere artistice/ de creație, alte manifestări interetnice și interculturale din sfera artelor.
 • Activități editoriale și de promovare a cărților și publicațiilor în diferite limbi.
 • Programe de training cu și pentru jurnaliștii de la publicațiile minorităților, de la redacțiile radio sau tv care se ocupă de minorități.

3. Proiecte de tineret

 • Seminare, școli de vară, tabere, ateliere cu tematică interetnică/ interculturală.
 • Programe de training cu tematică interetnică pentru tineri din toate grupurile etnice, axate pe educație interculturală, management organizațional, accesare fonduri, elaborare de planuri de acțiune și strategii, metode participative de lucru, promovare și mediatizare a propriei activități etc.

4. Expoziții și târguri

 • Realizarea sau participarea la târguri și expoziții cu componente/ secțiuni axate pe diversitate și relații interculturale.
 • Participarea la târguri de carte, secțiuni destinate cărții în limbile minorităților, scriitorilor minoritari care se exprimă în diferite limbi.
 • Organizarea/ participarea la târguri de tradiții și meșteșuguri care au legătură cu cultura minorităților naționale.
 • Organizarea/ participarea la ateliere/ tabere/ expoziții de pictură, grafică, fotografie axate pe diversitate și dialog între grupurile etnice.   

5. Proiecte de cultură organizațională

 • Seminare pe tema elaborării și managementului proiectelor, accesării de fonduri, pe alte teme utile organizațiilor.
 • Concursuri, tabere, activități editoriale care pot contribui la întărirea capacității de acțiune a organizațiilor active în domeniul relațiilor interetnice.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Vizualizări: 40