Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
 • ONG-uri;
 • instituții publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005.

Parteneri de proiect eligibili din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv ONG-uri cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv ONG-uri cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Între 50.000 euro și 200.000 euro, 
reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile pentru instituțiile publice de cultură și 90% pentru ONG-uri.
15 iulie 2019, ora 23:59

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Buget

2.500.000 euro

Obiectivul programului

Scopul programului RO-CULTURA îl reprezintă consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementului patrimoniului cultural.

Activități eligibile

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România sau în Statele Donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepții pentru activități care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la conferințe/seminarii/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare.

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5.

Tipuri de activități eligibile:

 • Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
 • Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
 • Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
 • Schimb de experiențe, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
 • Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și/sau creative a lucrărilor acestora;
 • Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
 • Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
 • Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
 • Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea pe piață;
 • Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
 • Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
 • susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Pentru mai multe detalii despre apel, click aici.

Contact

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, București, România

E-mail: office@ro-cultura.ro

Telefon/Fax: 021-2228479, 021-2244512

Website: www.ro-cultura.ro

Facebook: Programul RO-Cultura