Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Administrația Fondului pentru Mediu - Apel de proiecte destinat instalării de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Unități administrativ-teritoriale care trebuie să: 

  • se regăsească pe lista furnizată de Ministerul Energiei;
  • aibă acordul Consiliului local pentru participarea în cadrul programului, pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea şi  monitorizarea funcţionării proiectelor;
  • solicite finanţare doar pentru gospodăriile de pe raza teritorilă proprie, locuite şi pentru care au acordul scris al proprietarului pentru participarea în program;
  • nu aibă restanţe la bugetul de stat, la bugetul local şi Fondul pentru mediu.

Lista UAT-urilor eligibile.

 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA 10 iulie 2019

 

Finanțator

Administrația Fondului pentru Mediu

Buget

230 milioane lei

Scop

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali.

Obiectiv

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Categorii de cheltuieli eligibile

Unităţile administrativ-teritoriale trebuie să:

  • se regăsească pe lista furnizată de Ministerul Energiei;
  • aibă acordul Consiliului local pentru participarea în cadrul programului, pentru derularea procedurilor de achiziţie publică necesare achiziţionării şi instalării sistemelor fotovoltaice finanţate şi pentru implementarea şi  monitorizarea funcţionării proiectelor;
  • solicite finanţare doar pentru gospodăriile de pe raza teritorilă proprie, locuite şi pentru care au acordul scris al proprietarului pentru participarea în program;
  • nu aibă restanţe la bugetul de stat, la bugetul local şi Fondul pentru mediu.

Pentru mai multe detalii privind apelul de proiecte, click aici. 

Vizualizări: 34
Contact

Administrația Fondului de Mediu

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,

Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

www.afm.ro