Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Administrația Fondului pentru Mediu – Apel de proiecte privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

 Unităţi administrativ-teritoriale la nivel local şi judeţean

100% din cheltuielile eligibile, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al AFM

10 iunie 2019

 

Finanțator

Administrația Fondului pentru Mediu

Buget

100.000 lei

Scop

Scopul programului îl reprezintă reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. Pentru realizarea acestui scop programul doreşte să finanţeze închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, în aplicarea prevererilor deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în dosarul C-301/17.

Activități eligibile

Proiectele care vizează închiderea depozitelor neconforme şi care sunt pe Lista depozitelor de deşeuri municipale care trebuie închise, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în Dosarul C-301/17.

Categorii de cheltuieli eligibile

Solicitantul trebuie să:

  • fie proprietar/administrator al terenului pe care se realizează proiectul; terenul trebuie să fie liber de sarcini, să nu fie obiectul unui litigiu în curs de soluţionare, să nu fie obiectul vreunei revendicări, să nu fie obiectul unei proceduri de expropriere pe cauză de utilitate publică;
  • deţină pe numele său decizia etapei de încadrare/ acordul de mediu pentru realizarea proiectului;
  • nu aibă înregistrate fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;
  • nu aibă restanţe de plată la bugetul Fondului de mediu, bugetele locale, bugetele se stat;
  • nu beneficieze sau să fi beneficiat de finaţare (din foncuri publice, inclusiv fonduri comunitare) pentru acelaşi scop ca cel al proiectului curent;
  • declare că constituirea fondului pentru închidere şi urmărire postînchidere ar fi condus la costuri excesive din punct de vedere social şi sunt necesare surse de finanţare pentru închiderea depozitului;
  • declare că eventualele fonduri colecatate potrivit enunţului anterior nu au fost şi nu vor fi folosite pentru aceleaşi cheltuieli finanţate din fondul pentru mediu;
  • îşi asume că va întreprinde demersuri pentru recuperarea costurilor de închidere şi de monitorizare postînchidere de la operatorul depozitului de deşeuri, în limită prevererilor legale şi ale contractului încheiat cu acesta, sumele astfel recuperare urmând a fi restituite AFM, până la concurenţa sumei finanţate, la care se adaugă dobânda legală, calculată de la data finanaţării până la data restituirii către AFM.

Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei acordate.

Pentru mai multe detalii privind apelul de proiecte, click aici.

Vizualizări: 65
Contact

Administrația Fondului de Mediu

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,

Tel/Fax: 004/021.319.48.49; 004/021.319.48.50

www.afm.ro