Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de proiecte pentru audituri energetice în scopul reducerii emisiilor de carbon

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
Beneficiari:  
  • IMM-uri, ONG-uri, întreprinderi sociale cu activitate economică; 
  • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în România. 

Parteneri:  

  • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România. 

Între 5.000 și 10.000 euro   

25 aprilie 2019,

ora 13:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Innovation Norway

Buget

300.000 euro 

Obiectivul programului

Obiectivul programului este „Energie cu emisii scăzute de carbon  și siguranță mai mare în furnizare”. Programul intenționează să stimuleze și să dezvolte relații de colaborare pe  termen  lung  între Islanda,  Liechtenstein, Norvegia  și  România,  încurajând  parteneriatele  bilaterale  care  au  ca  obiect  dezvoltarea  de  proiecte. 

Toate proiectele finanțate sub acest domeniu trebuie să contribuie la reducerea dioxidului de carbon.

Activități eligibile

Prezentul apel va oferi sprijin financiar pentru proiectele în care singura activitate este efectuarea unui audit energetic.

  • Efectuarea unui audit energetic este unul dintre primii pași care trebuie făcuți pentru a identifica posibilele îmbunătățiri ale eficienței energetice. Prin auditul energetic inițial, finanțat în cadrul prezentei cereri, se așteaptă ca auditorul energetic să determine situația actuală a solicitantului prin analiza fluxurilor energetice și să recomande măsurile de eficiență energetică care ar trebui luate de către solicitant.  
  • Obiectul auditului energetic va fi direct legat de instalațiile de producție și / sau de echipamentele de producție (adică instalații, cazane, mașini, instalații de producție etc.). Obiectul este deținut de către solicitant. În cazul în care auditul energetic se aplică la instalațiile de clădiri / producție, clădirea ar trebui să fie deținută de către solicitant. 

Procedura de selecție

  1. Operatorul Fondului va verifica îndeplinirea criteriilor administrative și de eligibilitate cuprinse în această cerere de propuneri. În cazul aplicațiilor care nu respectă criteriile administrative și de eligibilitate, Operatorul fondului va contacta solicitantul pentru a clarifica informațiile furnizate sau pentru a solicita furnizarea de informații suplimentare.  
  2. Solicitanților li se vor acorda 10 zile lucrătoare pentru a prezenta informațiile solicitate.  
  3. Cererile depuse într-o altă limbă decât engleza vor fi respinse în mod automat.  
  4. Ca urmare a încheierii verificării administrative și de eligibilitate, toți solicitanții vor fi informați în scris cu privire la stadiul proiectului lor. Toate cererile care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate vor fi evaluate în continuare de către experți. Experții evaluează proiectele în raport cu criteriile de selecție.  
  5. După terminarea procedurii de selecție, informațiile cu privire la rezultate și decizia privind acordarea granturilor vor fi comunicate solicitanților prin intermediul online. 

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Vizualizări: 4
Contact

Alte solicitări se pot face la adresa oficială de e-mail a programului: ro.innovation@innovationnorway.no.