Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Școală Europeană 2019 - Apel de proiecte dedicat învățământului preuniversitar pentru educația și formarea profesională

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Unităţi de învăţământ preuniversitar angrenate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale.

Se pot înscrie și școli care derulează activități sau proiecte finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener, dar și proiecte/programe în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc.

Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări.  22 martie 2019

Finanțator

Ministerul Educaţiei Naționale 

Obiectivele competiției

 • Recunoașterea rolului pe care l-au avut și îl au școlile românești la promovarea unei imagini pozitive a României și a valorilor școlii românești în spațiul european;
 • Susținerea dezvoltării conceptului de învățare pe tot parcursul vieții în învățământul preuniversitar și promovarea performanțelor, a inovațiilor și a dimensiunii europene în sistemul și practicile educaționale;
 • Stimularea cooperării între școlile din România și instituții similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație și a întăririi coeziunii la nivel european;
 • Promovarea unui management instituțional centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educației, pe creșterea mobilității profesionale și a schimbului intercultural;
 • Promovarea rezultatelor, experienței și a exemplelor de bune practici dobândite în cadrul activităților de cooperare europeană;
 • Încurajarea utilizării în activitatea didactică a produselor realizate în cadrul proiectelor europene și promovarea învățării bazate pe proiecte, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.
 • Promovarea imaginii instituțiilor de învățământ preuniversitar cu performanțe în activitatea de cooperare europeană și/sau în derularea de proiecte finanțate prin programe europene.
   

Activități eligibile

Activitățile / proiectele / programele care se iau în considerare pentru ediția din acest an a competiției sunt cele desfășurate în perioada septembrie 2016 - iulie 2019 și care sunt:

 1. Derulate de școli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale altor instituții europene: Erasmus+ (2014-2020), e-Twinning, Europa-casa noastră (Lider European și EuroQuiz), Școli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc;
 2. Derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG–uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc.;
 3. Finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.

Etape

 1. Termenul-limită pentru trimiterea candidaturilor pe adresa poștală a Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin este 22 martie 2019 (data poştei), cu menţiunea „Pentru Competiţia Națională Şcoală Europeană, ediția 2019”.
 2. Ulterior, dosarele vor fi preluate de Comisia Națională în vederea evaluării, etapă programată în perioada 1-6 aprilie. În baza rezultatelor obținute la evaluarea candidaturilor, Ministerul Educației Naționale va stabili numărul de școli premiate și va organiza festivitatea de decernare a titlului „Şcoală Europeană”.
 3. Rezultatele finale și lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare vor fi publicate pe www.edu.ro, după data de 10 mai 2019. Fiecare unitate de învăţământ va primi certificatul „Şcoală Europeană - 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări. 

Odată obținut, certificatul „Școală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.

Criterii de evaluare

 1. Coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare;
 2. Integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii;
 3. Performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare;
 4. Asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație;
 5. Continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene;
 6. Strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare;
 7. Strategie şi modalităţi de valorizare;
 8. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană;
 9. Calitatea documentelor de candidatură.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 1253
Contact

Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti

Tel. Centrală: 021/405.62.00; 021/405.63.00

Website: www.edu.ro

Știri recente
Azi, 19 aprilie 2024
Ieri, 18 aprilie 2024