Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială 

Între 5.000 și 40.000 de euro

 

24 aprilie 2019

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) 

Buget

În total, suma alocată acestei scheme de grant este de 1.000.000 de euro și provine din Granturile SEE 2014 - 2021 (85%) și cofinanțare publică (15%).

Obiectivul programului

Schema de grant are ca obiectiv creșterea capacității autorităților locale de a obține finanțări pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile locale de dezvoltare, vizând dezvoltarea locală și reducerea sărăciei în comunități sărace, izolate, marginalizate.

Activități eligibile

Prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanța elaborarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare, constând ȋn:

  • construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:
    • infrastructurii sociale (proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale, pentru educație, sănătate, ocuparea forței de muncă);
    • infrastructurii destinate alimentării cu apă (proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale);
    • infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale), a drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podete ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale), respectiv a locuințelor (proiecte ce vizează locuințe sociale). 

Pentru mai multe detalii privind schema de granturi mici, click aici

Contact

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, et. 3, sector 3, Bucuresti, Cod postal 030057

Telefon / Fax: 004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40;

E-mail: office@frds.ro