Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
 • Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.
 • Partenerii de proiect eligibili din România sunt: ONG-urile, societățile comerciale/cooperative, instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); instituțiile de cercetare; instituțiile de învățământ.
 • Partenerii de proiect din Statele Donatoare pot fi entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații neguvernamentale, înființate în unul din Statele Donatoare. 
Între 50.000 euro și 130.000 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile

03 Mai 2019,ora 23:59

Termenul a fost prelungit până pe 03.06.2019, ora 23:59

Termenul a fost prelungit până pe 03.07.2019, ora 23:59

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale

Buget

1.285.000 Euro

Obiectivul programului

Scopul programului RO-CULTURA îl reprezintă consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementului patrimoniului cultural.

Activități eligibile

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România sau în Statele Donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepții pentru activități care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la conferințe/seminarii/expoziții sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare.

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5.

Tipurile de activități eligibile:

 • activități de cercetare ale bunurilor culturale conservate/restaurate, inclusiv expertizarea și analizele de laborator;
 • elaborarea și depunerea spre avizare a documentației de clasare a bunurilor culturale;
 • activități de conservare, restaurare, protejare și punere în valoarea a bunurilor culturale;
 • activități de formare/dezvoltare profesională a membrilor echipei de proiect prin activități de instruire formală și non-formală, observare directă la locul muncă(job shadowing, mentorship etc.), vizite de studiu etc;
 • amenajarea(inclusiv lucrări de amenajare/reamenajare fără autorizație de construire) de expoziții inovative, de bază sau temporare, a bunurilor culturale conservate/restaurate, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
 • organizarea de programe culturale în legătură cu bunurile culturare conservate/restaurate;
 • realizarea de prezentări specifice în cadrul unor evenimente științifice de specialitate(sesiuni de comunicare, colocvii etc);
 • valorificarea științifică a bunurilor culturale conservate/restaurate, de exemplu, prin publicarea de lucrări științifice(articole, studii, cercetări etc);
 • activități de dezvoltare a publicului și creșterea numărului de participanți la activitățile culturale.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului de participanți la activitățile culturale
 • 70 locuri de muncă create
 • 8 expoziții noi cu bunuri culturale mobile restaurate
 • 160 bunuri culturale mobile restaurate, clasate  și expuse publicului larg
 • 16 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă
 • 7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul patrimoniului cultural.

Pentru mai multe detalii despre apel, click aici.

Contact

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, București, România

E-mail: office@ro-cultura.ro

Telefon/Fax: 021-2228479, 021-2244512

Website: www.ro-cultura.ro

Facebook: Programul RO-Cultura