Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) – Runda 2

Beneficiari eligibili

Finanțare acordată Termen limită de depunere

ONG-uri din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu.

Partenerii eligibili în consorţiu: şcolile româneşti care au înscrişi minimum 20% copii romi fiecare.

Între 60.000 € și 200.000 € 03 mai 2019, ora 13.00 (ora României)

 

Finanțator

Granturile SEE 2014-2021 și Guvernul României

Operator de program

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

Bugetul specific RCIS este 1.411.765 €. Bugetul alocat apelului este 249.734,60 €.

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate

În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală, proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli , cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.

Activități eligibile

Formarea profesorilor care lucrează cu copiii romi, în domenii precum:

  • abordare didactică centrată pe elevi;
  • încurajarea incluziunii în școli și predarea într-un mediu multicultural;
  • democrație și educație privind cetățenia activă;
  • drepturile omului, toleranță, nediscriminare etc.

Elaborarea de noi curricula referitoare la un mediu incluziv şi multicultural.

Activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi.

Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi şi neromi.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Contact

ANPCDEFP

Mariana Niţelea – E-mail: mariana.nitelea@anpcdefp.ro - Expert tehnic în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală

Radu Stoika – E-mail: radu.stoika@anpcdefp.ro - Coordonator tehnic al programului