Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic (ÎPT) - Runda 2

Beneficiari eligibili

 

Finanțare acordată Termen limită de depunere

Candidați eligibili: Unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic din România

Parteneri eligibili: Agenţi economici din România care au semnat cu instituţiile candidate acorduri inter-instituționale privind stagiile de practică ale elevilor la locul de muncă.

Instituții gazdă: Instituţii VET sau alte entități conectate cu sistemele VET din Statele Donatoare sau instituţii VET din Elveţia, care au acorduri specifice de cooperare cu Liechtenstein.

Între 24.000 € și 35.000 € 03 mai 2019, ora 13.00 (ora României)

 

Finanțator

Granturile SEE 2014-2021 și Guvernul României

Operator de program

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

Bugetul total este 2.087.647 €. Bugetul alocat apelului este 729.115 €.

Obiectivul programului

Capital uman și bază de cunoștințe îmbunătățite. Programul își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale între Statele Donatoare și România.

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate

Proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic. Principalul obiectiv al proiectelor în domeniul ÎPT este îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităților lor cu cerințele pieței muncii, prin facilitarea schimbului de experiență între instituții din Învățământul Profesional și Tehnic (ÎPT) și agenții economici parteneri ai acestora cu instituții similare din Statele Donatoare.

Activități eligibile

  • Activități care întăresc cooperarea și crearea de rețele între instituțiile partenere din România și instituția gazdă a Statului Donator;
  • Testarea și/sau implementarea practicilor inovatoare în domeniul învățării bazate pe muncă;
  • Elaborarea, testarea și utilizarea unor documente și instrumente mai bune pentru îmbunătățirea învățării bazată pe muncă a elevilor (memorandum de înțelegere, acorduri de învățare, ghiduri de evaluare pentru tutorii din stagiile de practică ale elevilor, noi curricula la decizie locală etc.);
  • Activități care facilitează validarea şi recunoașterea cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor dobândite prin învățarea bazată pe muncă;
  • Activități de sprijinire a elevilor cu dizabilități/nevoi speciale pentru a finaliza ciclurile de învățământ și pentru a facilita tranziția acestora pe piața forței de muncă;
  • Activități dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniștilor (cadre didactice care predau discipline de specialitate și tutori din domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a principiilor echității, diversității și incluziunii în comportamentul lor față de elevi;
  • Vizita de studiu - Activitate de mobilitate (obligatorie) în timpul căreia pot fi organizate: ateliere de lucru, vizite la companii din Statele Donatoare care organizează stagii de practică pentru elevi, dezbateri, job shadowing, analiza documentelor.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Contact

ANPCDEFP

E-mail: olivia.jidveian@anpcdefp.ro

E-mail: radu.stoika@anpcdefp.ro