Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar – Runda 2

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere
  • Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ)
  • Casele Corpului Didactic (CCD)
  • Centrele Județene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania

Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.

Între 1.500 € și 27.000 € 03 mai 2019, ora 13.00 (ora României)

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

Bugetul specific învățământului preuniversitar este 980.000 €. Bugetul alocat apelului este 200.140 €.

Obiectivul programului

Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoștințe în România.

Tipuri de proiecte care vor fi finanțate

În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activități de învăţare (mobilități) pentru experții educaționali care lucrează în instituții de învăţământ, responsabile de susținerea creșterii calităţii educației în școli.

Activități eligibile

Mobilitate (activitate obligatorie)

  • Pot fi organizate următoarele tipuri de activități: job shadowing, vizite de studiu, seminarii în instituții similare din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). De asemenea, participanții pot lua parte la cursuri focalizate pe tematici legate de democrație, drepturile omului, cetățenie activă și incluziune socială oferite de instituții/centre de formare din Statele Donatoare.  

Activități de follow-up

  • Elaborarea de noi curricula opționale, metode de predare specifice și materiale de predare/consiliere pe tema incluziunii și mediului multicultural, educație privind drepturile omului, participare activă și cetățenie, abordare didactică centrată pe elevi etc.;
  • Testarea și implementarea de practici inovatoare sau de principii directoare în domeniul de furnizare de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și a incluziunii sociale în școli;
  • Elaborarea de noi cursuri de formare profesională pentru profesori;
  • Participarea la sesiuni de învățare reciprocă și întâlniri cu beneficiarii din proiecte similare; 
  • Activități care să faciliteze recunoașterea și validarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în urma mobilității în scop educațional (dacă este posibil); 
  • Toate activitățile vor contribui la consolidarea relației dintre instituțiile României și instituțiile Statelor Donatoare.

Pentru mai multe detalii, click aici.   

Contact

ANPCDEFP

Persoană de contact: Magdalena Manea

E-mail: magdalena.manea@anpcdefp.ro, expert tehnic învăţământ preuniversitar