Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Promotori de proiecte eligibili:

 • entităţi publice
 • organizaţii neguvernamentale

Parteneri eligibili:

 • din România: entități publice, asociații ale autorităților locale și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în România, inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL)
 • din Norvegia: orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum și organizații neguvernamentale înființate ca persoane juridice în Norvegia

Proiectele derulate în parteneriat cu entități din România și/sau Norvegia sunt încurajate și vor primi punctaj specific în evaluare.

Între 500.000 Euro și 1.500.000 Euro 4 aprilie 2019

Finanțator

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Operator de program

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Buget

8.581.978 euro

Obiectivul programului

Apelul vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România și va finanța proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă, în raport cu nevoile fiecăruia.

Apelul de propuneri de proiecte urmărește să răspundă provocărilor privind incluziunea socială a copiilor și tinerilor din România prin promovarea educației incluzive, înțeleasă ca „proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea la procesul de învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități”, în relație cu două grupuri țintă principale: copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii, respectiv copii și tineri cu cerințe educaționale speciale.

Activități eligibile

 • Măsuri de sprijin pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educațional, din categoria măsurilor de prevenire, intervenție și compensare, centrate pe școală, ca motor al unei educații de calitate, echitabile și incluzive.
 • Măsuri de sprijin pentru copiii și tinerii cu CES și/sau dizabilități.
 • Activități specifice de îmbunătățire a calității, relevanței și accesibilității învățământului profesional și tehnic, orientate în direcția prevenirii abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii.
 • Activități de îmbunătățire a infrastructurii educaționale și/sau sociale, justificate în raport cu nevoile din aria de implementare a proiectului și cu măsurile de sprijin adresate grupurilor țintă principale
 • Sprijin material direcționat către îmbunătățirea participării și performanței școlare, a sănătății și nutriției copiilor și tinerilor: rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte, analize medicale, vitamine, produse de igienă personală, hrană etc. Asigurarea unei mese pe zi copiilor și tinerilor va respecta cel puțin prevederile legislative minime în vigoare privind aportul caloric și beneficiile pentru sănătate.
 • Activități de dezvoltare a resurselor umane din unitățile de învățământ și din sfera serviciilor sociale, vizând creșterea competențelor profesionale și a colaborării intersectoriale educație-social, în scopul reducerii/prevenirii abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și/sau promovării educației incluzive.
 • Acțiuni și campanii de informare și conștientizare pe teme legate de promovarea educației incluzive. 
 • Studii, analize, strategii, planuri de acțiune etc. pentru fundamentarea și/sau evaluarea impactului măsurilor de combatere și prevenire a abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și/sau de promovare a educației incluzive.
 • Activități de transfer de bune practici cu entități din Norvegia, în oricare din ariile de intervenție de mai sus.

Pentru mai multe detalii, click aici. 

Contact

Fondul Român de Dezvoltare Socială

E-mail: office@frds.ro

Tel/Fax: (0040) 021 315 34 15

Strada Eugeniu Carada nr. 1, et.3, sector 3, București, România