Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de Proiecte în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Beneficiari eligibili

Finanțarea acordată

Termen limită de depunere

Solicitanți sau parteneri în proiect:

 • Partenerii sociali (organizațiile patronale și sindicatele)
 • Autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită
 • Organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit

Entitățile norvegiene sunt eligibile ca solicitanți doar în parteneriat cu cel puțin o persoană juridică stabilită în România.

Pe lângă aceștia, pot aplica în calitate de parteneri, următoarele entități constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia:  

 • Asociațiile de afaceri și organizațiile care reprezintă agenda privind munca decentă
 • Companii care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind munca decentă
 • ONG-urile care sunt implicate în punerea în aplicare a agendei privind muncă decentă
 • Instituții de învățământ și cercetare care pot oferi formare în domeniul dialogului social și/sau al aspectelor legate de munca decentă

Între 50.000 euro și 400.000 euro

7 februarie 2019, ora 13:00 

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator program

Innovation Norway

Buget

2.204.810 euro 

Obiectivul programului

Obiectivul programului constă în întărirea cooperării tripartite între organizațiile patronale, sindicate și autorități publice și promovarea muncii decente. Acesta va sprijini dialogul social, va avea în vedere ca Statele Beneficiare să fi mai bine pregătite în confruntarea cu consecințele generate de rata ridicată de șomaj, dar și pentru a stabili practici pentru o muncă decentă și va îmbunătăți aplicărea legislației și politicilor privind munca decentă și dialogul social.

Totodată, programul va urmări să stimuleze și să dezvolte o cooperare bilaterală de lungă durată între Norvegia și toate Statele Beneficiare ce sunt incluse în program: Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Activități eligibile

 1. Îmbunătățirea dialogului social și cooperării:
  1. sprijinirea consolidării dialogului tripartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
  2. sprijinirea consolidării dialogului bipartit și a consultărilor la nivel național, regional sau local;
  3. dezvoltarea structurilor și a practicilor pentru dialogul social privind subiectele de muncă decentă (de exemplu, condițiile de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, criminalitatea profesională și accesul la locuri de muncă);
  4. formarea partenerilor sociali pentru a crește capacitatea de a participa la dialogul social.
 2. Îmbunătățirea implementării agendei privind munca decentă (condiții de muncă corecte și decente):
  1. sprijinirea campaniilor de sensibilizare privind subiectele de muncă decentă (de exemplu, echilibrul între viața profesională și cea privată, egalitatea de gen și nediscriminarea);
  2. sprijinirea proiectelor de îmbunătățire a aplicării legislației naționale referitoare la munca decentă;
  3. training pentru sprijinirea formării în domeniul muncii decente.
 3. Facilitarea accesului la locuri de muncă:
  1. dezvoltarea măsurilor privind politica activă a pieței forței de muncă, cu implicarea partenerilor sociali;
  2. activitățile de facilitare a accesului la locuri de muncă (de exemplu, campanii de sensibilizare, formarea personalului profesional, grupurile de lucru pentru măsurile PAMM).

Pentru mai multe detalii, click aici.