Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fundația Comunitară București – Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată Termen limită de depunere 
 • Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică;
 • Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic;
 • Întreprinderi sociale.

Activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București și/sau județul Ilfov.

 • 210.150 de lei (45.000 euro) pentru primul an de finanțare. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu bugete similare în fiecare an.

Estimativ, se vor finanța două sau trei proiecte.

 

20 ianuarie 2019, ora 23:59

Finanțator

IKEA 

Operator de program

Fundația Comunitară București 

Buget

630.450 de lei

Obiectiv

Fondul IKEA pentru egalitate de gen își propune să susțină financiar între 2 și 3 proiecte in comunitățile din București și Ilfov, care stimulează independența economică a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate și promovează parteneriatul de gen pe trei direcții:

 1. creșterea independenței economice a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate pentru a le ajuta să iasă din aceste situații;
 2. educație pentru parteneriatul de gen, cu accent pe viața privată;
 3. intervenții comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale și sprijin pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate.

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv și crearea de sinergii și colaborări în cadrul comunităților locale, creând oportunități și pârghii de informare și educare care să asigure cele mai bune premise pentru ca schimbările vizate să aibă loc.

Sunt căutate proiecte și inițiative care sunt relativ ușor transferabile și repetabile, cu posibilitatea de a fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact. Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile comunității căreia i se adresează.

Arii de interes

 • Creșterea independenței economice a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate pentru a le ajuta să iasă din aceste situații:

Pentru că sărăcia și discriminarea afectează femeile în mod disproporționat. Pentru că femeile aflate în situații de vulnerabilitate adesea nu reușesc să intre/rămână pe piața muncii, sau accesează locuri de muncă nesigure, prost-plătite, care nu le asigură plata tuturor contribuțiilor sociale. Pentru că rolurile de gen tradiționale, încă preponderente la nivelul societății, prin care munca domestică și munca de îngrijire a copiilor este treaba femeilor, limitează accesul femeilor la resurse economice și le limitează participarea la modul în care se construiesc politicile economice și sociale.

 • Educație pentru parteneriatul de gen, cu accent pe viața privată:

Pentru că stereotipurile și rolurile tradiționale de gen sunt încă foarte prezente și conduc la o limitare a dezvoltării personale, atât a fetelor cât și a băieților, asociindu-le implicit anumite caracteristici dezirabile, în funcție de apartenența la gen. Pentru că munca domestică este încă o activitate preponderent feminină și timpul petrecut de femei cu activități de îngrijire a casei și copiilor le împiedică să se implice în alt tip de activități (civice, politice, de recreere, educaționale, etc). Pentru că egalitatea începe de acasă.

 • Intervenții comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale și sprijin pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate:

Pentru că mai ales femeile aflate în situații de vulnerabilitate nu au suficient acces la informație, resurse și sprijin care să le ajute să-și rezolve probleme punctuale de natură juridică, administrativă, medicală etc, ceea ce le menține pe termen lung într-o zonă de marginalizare, din care nu pot accesa nici măcar serviciile publice disponibile. Pentru că mai ales femeile nu sunt implicate în decizii care le privesc, iar femeile  aflate în situații de vulnerabilitate rar decid asupra propriei vieți și nu-și pot face vocea auzită la nivelul comunității din care provin.

Criterii de jurizare

 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului IKEA pentru Egalitate de Gen)
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate)
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate)
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse)
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului)
 • Participativitate (comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului)
 • Transferabilitate și scalabilitate (proiectul este ușor transferabil, repetabil și versatil, cu posibilitatea de a implica comunități mai numeroase sau mai extinse geografic)
 • Impact (proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de 2-3 ani)
 • Grup țintă (Vizează categorii de public țintă aflate în situații vulnerabile și există focus și pe implicarea bărbaților și tinerilor în activitățile proiectului).

Pentru mai multe detalii, click aici

Contact

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti

Persoana de contact:
Cristina Văileanu, grants manager
cristina@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0723.689.658