Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată Termen limită de depunere

Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020:

companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit).

Apelul este deschis continuu până în anul 2020, cu 3 întreruperi (cut-off)/an/fază dedicate evaluării:

Cut-off 2019

 • 22 Octombrie

Cut-off 2020

 • 19 Februarie
 • 09 Iunie
 • 27 Octombrie 

Finanțator

Comisia Europeană 

Buget

100 milioane euro - pentru anul 2019

100 milioane euro - pentru anul 2020

Despre program

Fast Track to Innovation face parte din Programul Orizon 2020 și are scopul de oferi finanțare pentru activitățile de inovare din orice sector tehnologic. Programul vizează noile tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, care au nevoie de dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și a realiza o implementare mai largă. Programul urmărește:

 • Să accelereze adoptarea pe piață a ideilor inovatoare, oferind finanțare într-o schemă deschisă și accesibilă;
 • Stimularea participării solicitanților pentru prima dată la finanțarea UE în domeniul cercetării și inovării;
 • Creșterea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare

Activități eligibile

 • Pilotarea;
 • Testul;
 • Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
 • Validarea modelelor de afaceri;
 • Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

Criterii de evaluare

 • Impact;
 • Calitate aplicației;
 • Calitatea și eficiența în implementare.

Aplicațiile trebuie să:

 • Specifice rezultatele propuse și să descrie indicatorii de performanță și criteriile de succes; 
 • Facă referire și să includă un plan de afaceri care să descrie în mod clar potențialul pieței, oportunitățile de afaceri pentru participanți, măsurile de sporire a probabilității eventualei utilizări comerciale și o strategie de comercializare credibilă care identifică pașii următori și specifică alți actori implicați;
 • Acorde o atenție deosebită protecției de proprietate intelectuală și posibilității de exploatare comercială;
 • Specifice impactul așteptat în ceea ce privește competitivitatea și creșterea partenerilor de afaceri din cadrul consorțiului, măsurată în funcție de cifra de afaceri și de crearea de locuri de muncă;
 • Descrie în mod clar impactul așteptat atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ, factori precum sensibilitatea la timp și competitivitatea internațională în funcție de domeniul tehnologiei, domeniul inovării și a sectoarelor industriale vizate.

Pentru mai multe detalii, click aici

Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei oportunități de finanțare vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro sau să ne contactați la 0725072533, Raluca Prelucă - consultant Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro.

Vizualizări: 563
Contact

Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei oportunități de finanțare ne puteți contacta.

Persoană de contact: Raluca Prelucă - consultant Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro

E-mail: structuralcg@fonduri-structurale.ro

Telefon: 0725072533