Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Europa Creativă – apel de proiecte pentru cooperarea transnaţională între organizații culturale

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată  Termen limită de depunere

Organizații neguvernamentale, instituții publice, companii private, care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale), din:

 • statele membre UE;
 • țări (potențial) candidate: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia;
 • țări din Spațiul Economic European: Islanda, Norvegia;
 • țări din cadrul Politicii Europene de Vecinătate: Armenia, Georgia, Moldova, Tunisia, Ucraina.
 • proiecte de mai mică amploare: consorțiu cu minimum 3 țări și grant UE de cel mult 200.000 €, reprezentând 60% din bugetul total eligibil
 • proiecte de mai mare amploare: consorțiu cu minimum 6 țări și grant UE de cel mult 2.000.000 €, reprezentând 50% din buget din bugetul total eligibil
11 decembrie 2018, ora 13:00

Finanțator

Comisia Europeană 

Operator de program

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Buget

Apelul are alocat un buget de 44.659.800 €. Din această sumă, proiectele de mai mici dimensiuni au asigurat un buget de 17.800.000 €.

Scopul programului

Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnaţională între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din cele 41 de țări participante la program.

Prioritățile programului

A. promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora

B. dezvoltarea publicului: noi modalități de interacțiune cu un public existent, dar și diversificarea publicului, inclusiv prin atragerea de noi categorii; implicarea activă a publicului în activități; expunerea publicului la creații artistice și culturale din alte spații europene

C. consolidarea capacităților: dezvoltarea de competențe și internaționalizarea carierelor, cu scopul de a facilita accesul la oportunități profesionale și de a crea condițiile necesare pentru networking la nivel internațional și circulația transnațională a operelor. Acest lucru se realizează prin:

 • digitizare – programul sprijină proiectele transnaționale care permit actorilor din sectoarele culturale și creative să se adapteze la schimbările digitale și   încurajează utilizarea tehnologiilor digitale de la producție la distribuție și consum;
 • noi modele de afaceri – sunt finanțate proiectele transnaționale care îmbunătățesc abilitățile de afaceri ale actorilor din sectoarele culturale și creative, pentru a le permite să înțeleagă mai bine schimbările contextului economic și să găsească noi surse de venituri sau noi modele de management care permit o performanță mai bună cu costuri mai mici;  
 • educație și formare – sunt sprijinite proiectele transnaționale care oferă participanților oportunitatea de a dobândi noi competențe și de a-și îmbunătăți șansele de angajare.

D. dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților: vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și interreligios, a toleranței și a respectului pentru alte culturi. Este încurajată implicarea (ca parteneri asociați) a organizațiilor cu expertiză în domeniul social sau educațional de integrare a refugiaților și a migranților

E. moștenirea Anului european al patrimoniului cultural 2018: sunt sprijinite proiectele transnaționale care vizează promovarea patrimoniului cultural ca sursă de inspirație pentru creația și inovarea contemporană și consolidează interacțiunea dintre patrimoniul cultural și alte sectoare culturale și creative.

Exemple de activități eligibile

 • schimburi între actori culturali pentru dobândirea de noi competențe și expertize (competențe digitale, noi modele de afaceri și de management, noi abordări de lucru cu publicul, sprijin pentru organizațiile mici în dezvoltarea capacității de a solicita împrumuturi): sesiuni de formare profesională, ateliere de lucru, realizarea de diverse materiale și instrumente-suport, inclusiv online (de exemplu, website-uri) etc;
 • schimburi de actori culturali între mai multe țări, inclusiv vizite prelungite și rezidențe artistice, care îi ajută pe artiștii/ profesioniștii din domeniul culturii să-și dezvolte carierele ­­– de exemplu: creație artistică, coproducții și creații colective (co-creations) care sunt itinerate în diferite țări;
 • activități derulate de organizații culturale din diferite țări, care fac coproducții și/ sau derulează activități în diferite spații/ în cadrul mai multor evenimente din diverse țări sau în cadrul unui singur eveniment cu recunoaștere și vizibilitate internaționale și, prin urmare, cu efect multiplicator în alte țări. Trebuie incluse activități de sporire și diversificare a publicului și de facilitare a accesului audienței la creații complexe. De exemplu: prin intermediul unor expoziții itinerante între parteneri sau al unui muzeu care împrumută colecții unui muzeu dintr-o altă țară și acordă o atenție deosebită lărgirii publicului și extinderii duratei de viață a expozițiilor;
 • activități culturale și/ sau din domeniul audiovizual care sprijină integrarea refugiaților în Europa. Proiectele pot promova diverse creații comune și sunt încurajate să abordeze și aspecte juridice, lingvistice, de gen, chestiuni legate de mobilitate și specificități ale populației-țintă. Proiectele trebuie să stimuleze identificarea competențelor artistice specifice ale refugiaților, să pună în valoare talentele artistice ale populației refugiate sau să contribuie la sporirea abilităților de integrare socială și profesională.

Lista nu este exhaustivă.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 0
Contact

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

cultura@europa-creativa.eu   

0213166061 (L-J între 9:00-17:00, V între 9:00-14:30)