Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de proiecte dedicat energiei regenerabile în România

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată Termen limită de depunere 

Pentru Apelul 1 și Apelul 2:

 • Beneficiari: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană juridică în România;
 • Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.

Pentru Apelul 3 și schema de granturi mici:

 • Beneficiari: IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activitate economică);
 • Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România.

Pentru Apelul 1, Apelul 2, Apelul 3:

 • Între 200.000 euro și 2 000 000 euro

Pentru schema de granturi mici:

 • Între de 50 000 euro și 200.000 euro
14 martie 2019, ora 14:00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Operator de program

Innovation Norway

Buget

 • Apelul 1 – „Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă” – Hidroenergie – 7.500.000 euro;
 • Apelul 2 – „Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă” – Energie geotermală – 6.600.000 euro;
 • Apelul 3 – „Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă” – alte surse de energie regenerabilă – 11.000.000 euro;
 • Schemă de Granturi Mici – „Hidroenergie, energie geotermală și alte surse regenerabile de energie pentru IMM-uri și ONG-uri”– 2.000.000 euro.

Obiectivele programului

„Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranță sporită a aprovizionării”

Programul urmărește stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda, Liechtenstein, Norvegia și România și totodată încurajează parteneriatele bilaterale de proiecte.

Activități eligibile

Apelul 1: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Hidrocentrale

Această schemă poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul hidroenergetic:

 • renovarea instalațiilor hidroelectrice existente pentru a crește atât capacitatea de generare a energiei, cât și eficiența producției;
 • construirea de noi centrale hidroelectrice de mici dimensiuni;
 • reînnoirea instalațiilor hidrotehnice pentru a satisface nevoile soluțiilor combinate;
 • activități de creștere a capacității rezervoarelor pentru producerea de hidroenergie (activitate secundară);
 • pregătirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Apelul 2: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Energie geotermală

Această schemă poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în cadrul energiei geotermale:

 • dezvoltarea și investiția în energia geotermală, care va fi furnizată în clădirile publice, clădirile de birouri, mall-uri, siturile industriale, clădirile și casele private;
 • formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție;
 • reînnoirea instalațiilor de utilizare geotermală;
 • activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală.

Apelul 3: „Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” 

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul energiei regenerabile din alte surse:

 • proiectele care utilizează substraturi bazate pe bio (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri de la sacrificare, energetice culturi, deșeuri de lemn etc.) pentru producția de energie electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investiția în instalații industriale private pentru proiectele de gestionare a deșeurilor;
 • energia solară și eoliană: noi proiecte la scară mică și producția de energie electrică pentru uz propriu;
 • formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiție (activitate secundară).

Schema de granturi mici: „Hidrocentrale, energie geotermală și alte surse regenerabile de energie pentru IMM-uri și ONG-uri”

Această schemă poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în cadrul unuia sau mai multor dintre următoarele domenii:

1. Hidrocentrale

 • retehnologizarea instalațiilor hidroelectrice existente pentru a crește capacitatea de generare a energiei și eficiență a productiei;
 • construirea de noi centrale hidroelectrice de mici dimensiuni;
 • reînnoirea instalațiilor hidrotehnice pentru a satisface nevoile soluțiilor combinate;
 • activități de creștere a capacității rezervoarelor de generare a energiei hidroelectrice, ca activitate secundară într-un proiect;
 • pregătirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție proiect).

2. Energie geotermală

Această schemă poate oferi suport pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul geotermal:

 • dezvoltarea și investițiile în energia geotermală care furnizează clădiri publice, clădiri de birouri, mall-uri, spații industriale și clădiri și locuințe private ca beneficiari finali;
 • pregătirea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în proiectul de investiții);
 • reînnoirea instalațiilor de utilizare geotermală;
 • activități de creștere a capacităților de producție pentru energia geotermală;
 • formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în cadrul proiectului de investiții).

3. Energia regenerabilă din alte surse

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul energiei regenerabile din alte surse:

 • proiectele la scară mică care utilizează substraturi biologice (gunoi de grajd, deșeuri provenite din alimente, nămol, deșeuri de la tăiere, culturi energetice, deșeuri de lemn etc.) pentru producția de energie electrică și încălzire / răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiectele de deșeuri pentru energie;
 • energia solară și eoliană: proiecte la scară mică și producția de energie electrică pentru uz propriu;
 • formarea personalului ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Alte solicitări se pot face la adresa oficială de e-mail a programului: ro.innovation@innovationnorway.no

Știri recente
Azi, 14 decembrie 2018
Ieri, 13 decembrie 2018