Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul naţional multianual de microindustrializare – 2018

Beneficiari eligibili Finanțarea acordată  Perioadă de depunere

 - întreprinderi mici și mijlocii din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru*

- microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov*

*care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare

90 % din valoarea cheltuielilor, valoarea maximă nu poate depăși suma de 450 000 lei

13.08.2018, ora 10.00 - 29.08.2018, ora 20.00

 

Finanțator

Guvernul României

Operator de program

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Buget

Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis până la 31 decembrie 2020 este de 297 436 000 lei.

Bugetul schemei pentru anul bugetar 2018 este de 74 359 000 lei.

Obiectiv general

Programul național multianual de micro industrializare este un program de încurajare și de simulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoare prioritare.

Obiectivul Programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

Domenii de activitate finanțabile

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor, eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite
 • 17 Fabricarea hârtiei și produselor din hârtie
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activități de tipărire n. c. a.
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2051, 2059
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații – cu excepția societăților  care desfășoară activități pe codurile CAEN aferentă grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției
 • 26 Fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activități industriale n. c. a.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 36
Contact

DAPIMM

Email: directia.imm@imm.gov.ro

Telefon: 0765.242.094