Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Asociația Serviciul APEL: Apel de propuneri de proiecte - ”Promovarea de acțiuni eficiente pentru protecția mediului, locuire durabilă și responsabilitate privind schimbările climatice”

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Organizații non-guvernamentale mici și mijlocii din domeniul protecției mediului, educației și dezvoltării, Organizații de tineret și de promovare a drepturilor femeii, Asociații fără scop patrimonial, Instituții media non-profit și alte organizații non-profit independente cu activitate de mediu. 90% din totalul cheltuielilor eligibile

25 mai 2018

Finanțator

Asociația Serviciul APEL, în cadrul proiectului There is no PLANet B!”, derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene – Directoratul General pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională în cadrul programului DEAR.

Buget

717.600 RON (154.000 EUR) 

Între minim 139.800 RON și maxim 179.400 RON per grant (30.000 EUR – 38.500 EUR)

Durata proiectului

Proiectul va începe pe 1 Noiembrie 2018. Durata minimă a proiectului va fi de 12 luni, iar durata maximă va fi de 18 luni.

Obiectiv general

Obiectivul principal al sprijinului financiar oferit prin prezentul apel este acela de a contribui la informarea și conștientizarea populației din România cu privire la responsabilitatea comună asupra calității mediului înconjurător, atât în ceea ce privește locuirea, cât și schimbările climatice.

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru un grant în cadrul acestei cereri de propuneri, solicitantul trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

 • Să fie persoană juridică;
 • Să fie non-profit;
 • Să fie o organizație a societății civile;
 • Să aibă sediul în România;
 • Să aibă un rulaj financiar anual sub 1.400.000 RON (300.000 EUR) (cifra medie pe ultimii trei ani);
 • Să aibă un palmares demonstrat de proiecte similare gestionate cu succes în ultimii 3 ani;
 • Să nu fi beneficiat de un proiect finanțat în cadrul Programului DEAR (cererea de propuneri 2016), nici direct și nici indirect (spre exemplu, prin ajutorul financiar către terți al unei acțiuni cu finanțare DEAR).

Tematici

Pentru a primi finanțare, proiectele propuse trebuie să corespundă doar uneia dintre următoarele sub-priorități cheie corespunzătoare unor Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și trebuie să vizeze promovarea unor acțiuni eficiente în beneficiul cetățenilor.

 • Orașe mai primitoare, mai verzi și mai sigure (ODD11), în care locuitorii pot avansa social și economic într-un mediu mai prietenos, având acces la servicii de bază, energie verde, locuire sustenabilă și transport ecologic. De exemplu, promovarea de soluții inovatoare pentru transport sustenabil, promovarea colectării selective a deșeurilor, educație privind diminuarea poluării urbane etc;
 • Consum și producție durabile (ODD12), prin utilizarea eficientă a resurselor, reducerea degradării și poluării de-a lungul ciclului de viață al produselor. De exemplu, promovarea educației ecologice în rândul populației, prevenirea supraconsumului, îmbunătățirea comunicării dintre companii și consumatori etc;
 • Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice (ODD13). De exemplu, promovarea de soluții energetice inovative și eficiente, promovarea acțiunilor legislative privitoare la protecția pădurilor, a conservării habitatelor, reducerea emisiilor, campanii de conștientizare etc.

Acțiuni eligibile

 • Inițiative legislative;
 • Campanii de conștientizare;
 • Campanii de promovare;
 • Acțiuni publice;
 • Conferințe;
 • Concursuri;
 • Activități de educație și training-uri;
 • Aplicații;
 • Vizite de studiu;
 • Realizarea de documentare etc.

Solicitanții pot participa la cererea de propuneri împreună cu alte organizații, care trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate stabilite. Fiecărui solicitant i se poate finanța o singură propunere de proiect în baza acestei cereri de propuneri.

Pentru mai multe detalii privind documentele necesare depunerii de proiect, click aici.

Vizualizări: 129
Contact

Asociația Serviciul APEL

Adresa: Strada Răsuri 17 Sector 2, București, România
E-mail: proiecte@noplanetb.net

Știri recente
Azi, 28 februarie 2024
Ieri, 27 februarie 2024