Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic 2018

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere

Unităţi de învăţământ din Învățământul Profesional și Tehnic din România

Între 24.000 € și 35.000 € 11 mai 2018, ora 22:00

Finanțator

Granturile SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

420.000 euro

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea capitalului uman şi consolidarea cunoştinţelor de bază acumulate în România.

Tipuri de proiecte

Vor fi finanțate proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul învățămăntului profesional și tehnic. Principalul obiectiv al proiectelor în domeniul ÎPT este îmbunătăţirea calităţii învăţării la locul de muncă a elevilor, pentru o mai bună armonizare a abilităţilor lor cu cerinţele pieţei muncii, prin facilitarea schimbului de experienţă între instituţii din Învăţământul Profesional şi Tehnic (ÎPT) şi agenţii economici parteneri ai acestora cu instituţii similare din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Activități eligibile

  • activităţi care întăresc cooperarea şi crearea de reţele între instituţiile partenere din România şi instituţia gazdă a statului donator;
  • testarea şi/sau implementarea practicilor inovatoare în domeniul învăţării bazate pe muncă;
  • elaborarea, testarea şi utilizarea unor documente şi instrumente mai bune pentru îmbunătăţirea învăţării bazată pe muncă a elevilor (memorandum de înţelegere, acorduri de învăţare, ghiduri de evaluare pentru tutorii din stagiile de practică ale elevilor, noi curricula la decizie locală etc.);
  • activităţi care facilitează validarea şi recunoaşterea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor dobândite prin învăţarea bazată pe muncă;
  • activităţi de sprijinire a elevilor cu dizabilităţi/nevoi speciale pentru a finaliza ciclurile de învăţământ şi pentru a facilita tranziţia acestora pe piaţa forţei de muncă;
  • activităţi dedicate unei mai bune pregătiri a profesioniştilor (cadre didactice care predau discipline de specialitate şi tutori din domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a principiilor echităţii, diversităţii şi includerii în comportamentul lor faţă de elevi;
  • activități de mobilitate, în timpul cărora pot fi organizate: ateliere de lucru, vizite la companii din statele donatoare care organizează stagii de practică pentru elevi, dezbateri, job shadowing, analiza documentelor.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

E-mail:

olivia.jidveian@anpcdefp.ro

radu.stoika@anpcdefp.ro

Candidatura se transmite electronic la adresa de e-mail: proiecte@eea4edu.ro