Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte în domeniul învățământului preuniversitar 2018

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere

Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania.

Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii

Între 1500 € și de 27000 € 31 mai 2018, ora 22.00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

300.000 euro

Obiectivul general al programului

Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România.

Tipuri de proiecte

Vor fi finanțate proiecte de mobilitate în învăţământul preuniversitar, care constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli.

Activități eligibile

  • activități care consolidează cooperarea și crearea de rețele între instituțiile din România și statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
  • activităţi de învăţare (mobilităţi) precum: ocuparea forței de muncă, vizite de studiu, seminarii în instituții similare din statele donatoare.  Participanții pot lua parte la cursuri focalizate pe tematici precum: democraţie, cetăţenie activă, drepturile omului şi incluziune socială oferite de instituții/centre de formare din statele donatoare;
  • elaborarea de noi curriculumuri opționale, de metode specifice de predare și de materiale de predare sau consiliere care să abordeze tematici precum incluziunea, multiculturalitatea, drepturile omului, participarea și cetățenia activă, abordarea didactică centrată pe elevi;
  • testarea și / sau implementarea unor practici inovatoare în domeniul furnizării de servicii sau în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei active și a incluziunii sociale în școli;
  • elaborarea de noi cursuri de formare continuă pentru profesori;
  • participarea la întâlniri de învățare și reflecție cu beneficiarii din alte proiecte similare;
  • activități care facilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor dobândite în urma mobilității educaționale (dacă este posibil).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Expert tehnic învăţământ preuniversitar: Mariana Nitelea, e-mail - mariana.nitelea@anpcdefp.ro

Coordonator tehnic al programului: Radu Stoika, e-mail - radu.stoika@anpcdefp.ro