Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte naționale - Cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală 2018

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONGuri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu

Între 60.000 € și 200.000 €

31 mai 2018, orele 22.00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României

Operator de program

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)

Buget

811.764 euro

Obiectivul general al programului

Creşterea capitalului uman şi consolidarea bazei de cunoştinţe acumulate în România.

Tipuri de proiecte

Vor fi finanțate proiecte naţionale de cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea trebuie să fie depuse şi implementate consorţii compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli situate în comunităţi dezavantajate, cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.

Activități eligibile

Formarea de profesori care lucrează cu copii romi în domenii referitoare la:

  • Abordări de predare centrate pe elev;
  • Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu multicultural;
  • Democraţia şi educaţia pentru centăţenie activă;
  • Drepturile omului sau copilului, toleranţă, anti-discriminare etc.

Elaborarea de noi curriculumuri şi/sau materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural (care pot fi produse intelectuale);

Activităţi extracurriculare pentru părinţii romi şi neromi împreună cum ar fi cele de învăţare sau conştientizare referitoare la anti-discriminare, incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;

Activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună, de exemplu activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea unor abilităţi sau atitudini sociale.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Expert tehnic în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală:

Mariana Niţelea, e-mail: mariana.nitelea@anpcdefp.ro

Coordonator tehnic al programului:

Radu Stoika, e-mail: radu.stoika@anpcdefp.ro