Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel transnațional 2018 - MANUNET

Beneficiari eligibili Intensitatea maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Consorțiu format din cel puțin 2 IMM-uri independente. Pot aplica și companii mari, grupuri de cercetare academică.  Atât timp cât din consorțiu fac parte 2 IMM-uri, pot participa și universități sau alte organizații publice conform reglementărilor de finanțare regionale/naționale.
 

Nu există limite bugetare. Se vor aplica limitele impuse la nivel regional/național. 

23 martie 2018, ora 17:00 (CET) - pre-propuneri

12 iulie 2018,  ora 17:00 (CET) - propuneri finale 

Finanțator

Comisia Europeană

Obiectivul general al programului

Consolidarea capacităților industriale și a perspectivelor de afaceri în Europa, în special pentru IMM-uri, prin stabilirea de parteneriate transfrontaliere.   

Obiectivul strategic al programului

Consolidarea competitivității industriei prelucrătoare din Europa prin sprijinirea finanțării proiectelor de cercetare in domeniul prelucrător.

Activități eligibile

Propunerile trebuie să demonstreze:

 • acțiuni de cercetare și dezvoltare transnațională cu un grad semnificativ de inovare; 
 • participarea puternică a IMM-urilor; 
 • orientare către piață; 
 • activități de aplicare practică a tehnologiilor de fabricație; 
 • expertiza partenerilor din proiect; 
 • valoare adăugată prin cooperare transnațională; 
 • scalarea impactului și poziționarea pe piață a solicitantului. 

Tematici

 • tehnologii de inginerie bazată pe cunoaștere, tehnologiile informației și comunicațiilor pentru fabricație (robotica industrială, inginerie asistată de calculator și proiectare, managementul duratei de viață a produsului); 
 • tehnologii de fabricație pentru aplicații energetice și de mediu, inclusiv eficiența resurselor, reciclarea; 
 • tehnologii de fabricație adaptive, inclusiv procese de îndepărtare, aderare, adăugare, formare, consolidare, asamblare; 
 • prelucrarea aditivilor; 
 • materiale noi pentru fabricare (aliaje, lubrifianți, acoperiri, fibre textile, construcții, izolare); 
 • noi metode de fabricație, dar și componente și sisteme de fabricație (dezvoltarea de demonstratoare, dispozitive și echipamente, sisteme logistice); 
 • alte tehnologii, produse și servicii legate de domeniul industriei de producție. 

Pentru mai multe detalii, click aici

Contact

Secretariat MANUNET

Persoană de contact: Leire Arriola sau Judith de Prado

Telefon: +34 944 209 488 

E-mail: larriola@innobasque.eus 

sau jdeprado@innobasque.eus