Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Finanțări pentru start-up-uri în regiunea Vest „Atelierul de Antreprenori”

 

Beneficiari eligibili

Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: 

 • șomeri 
 • persoane inactive (inclusiv studenți)
 • persoane care au un loc de munca 

*Proiectul nu vizează tinerii NEETs (tinerii cu vârsta între 16 – 24 ani, care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă).

*Antreprenorii selectați pentru a primi ajutorul financiar de înființare și dezvoltare a afacerilor nu trebuie să mai aibă calitatea de asociați majoritari in alte afaceri.

Persoanele interesate trebuie să își exprime intenția de participare la adresa antreprenoriat@fonduri-structurale.ro (numele și prenumele; localitatea în care aveți domiciliul/reședința; localitatea în care doriți să vă înființați afacerea; statutul – șomer, angajat etc; datele voastre de contact - telefon si e-mail).

Intensitate maximă a ajutorului acordat

Termen limită de înscriere

Aproximativ 36 900 € per afacere, 100% fără contribuție proprie 

În cadrul acestui proiect se vor finanța un număr de 38 de afaceri

Iulie 2018

Condiții privind înființarea afacerilor

 • Să fie afaceri noi (firmele vor fi înființate după procesul de selecție a planurilor de afaceri de către antreprenorii selectați); 
 • Să fie afaceri în domenii non-agricole și să fie înființate în mediul urban, într-unul din județele regiunii căreia i se adresează proiectul; 
 • Să creeze cel puțin 2 locuri de muncă (per afacere); 
 • Antreprenorii selectați pentru a primi ajutorul financiar de înființare și dezvoltare a afacerilor să nu mai aibă calitatea de asociați majoritari în alte afaceri;
 • Se poate obține finanțare pentru afaceri propuse în majoritatea domeniilor de activitate. Excepție fac domeniile care vizează agricultura, acvacultura și pescuitul. 

Activități

 • Participarea la programul de formare antreprenorială;
 • Elaborarea planului de afacere;
 • Participarea la concursul de afaceri;
 • Participarea la un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi deja existente, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat;
 • Implementarea planului de afaceri.

Administratori ai schemelor de antreprenoriat

Universitatea de Vest din Timișoara împreună cu partenerul Grupul de Consultanță Pentru Dezvoltare DCG (Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro)

Obiectivul general al proiectului Atelierul de Antreprenori

Crearea unui cadru inovator și sustenabil propice dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale și de înființare și dezvoltare de afaceri în mediul urban, în domenii non-agricole in regiunea Vest.

Surse de finanțare

Fondul Social European și Bugetul de stat prin Programul Operațional Capital Uman

Informații Utile

Întrebări frecvente și răspunsurile noastre sincere aici.

Infografic pași proiect - aici

Înscriere

Am deschis înscrierile în grupul țintă al proiectului nostru „Atelierul de antreprenori”. Pentru a deveni oficial membrii ai grupului nostru țintă și pentru a putea participa la cursurile de antreprenoriat vă rugăm să completați și ne transmiteți prin email scanate (la antreprenoriat@fonduri-structurale.ro) următoarele documente:
 • Formular de pre-înscriere (semnat, scanat) – anexa 2;
 • Scurta descriere a ideii de afacere (semnat, scanat) – anexa 5;
 • Copie a cărții de identitate;
 • Copie după ultima diplomă de studii absolvite;
 • Pentru tinerii până în 24 de ani (inclusiv), se solicită un document vizat care să ateste că la momentul înscrierii urmează o formă de învățământ sau este angajat;
 • Declarația candidatului de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal (semnat, scanat) - anexa 3;
 • Declarația candidatului că nu a mai participat la cursuri de formare antreprenorială finanțate din fonduri publice (Declarația privind evitarea dublei finanțări) (semnat, scanat) -– anexa 4;
După transmiterea documentelor va fi evaluată îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și, pe măsura înscrierilor persoanelor eligibile în grupul țintă, vom organiza cursurile de formare. Cursurile gratuite (40 de ore, 5 zile de formare + 1 zi examen) se vor derula în perioada aprilie – august 2018. După primirea documentelor dumneavoastră, vom analiza fiecare dosar primit și vă vom anunța privind rezultatul analizei (admis/respins), urmând ca apoi să primiți invitația cu detaliile logistice privind participarea la curs.
 
Descarcă metodologia de selecție
Descarcă formulare (format editabil)

Persoană de contact

Raluca PRELUCĂ, Tel: 0725072533

Facebook: Atelierul de antreprenori

Vizualizări: 393
Contact

E-mail: antreprenoriat@fonduri-structurale.ro

Persoană de contact: Raluca PRELUCĂ, Tel: 0725072533