Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Scrisoare deschisa a Coalitiei ONG-uri pentru Fonduri Structurale privind finantarea in 2014-2020 a proiectelor de asistenta sociala

Coalitia ONG pentru Fonduri Structurale a solicitat MDRAP si MFEur, printr-o scrisoare deschisa, sa isi defineasca o viziune unitara la nivelul Programelor Operationale Regional si Capital Uman 2014-2020 pentru ca fondurile structurale si de investitii din urmatoarea perioada financiara sa contribuie in mod eficient la cresterea calitatii vietii persoanelor vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilitati.

In cazul Programului Operational Regional 2014-2020, solicitarea vizeaza reincluderea in cadrul Axei prioritare privind dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, in enumerarea tipurilor de servicii (in prezent denumite centre moderne de tip rezidential) si alte tipuri de servicii rezidentiale in comunitate, anume: locuinte protejate, apartamente de tip familial si case de tip familial. Membrii Coalitiei atrag atentia Guvernului cu privire la faptul ca aceste observatii reies si din comentariile transmise Romaniei de CE pe marginea acordului de parteneriat.

In cazul Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Coalitia solicita completarea Axei prioritare 4 “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, prioritatea de investitii 4.4 “Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general” in sensul:

  • Inlocuirii sintagmei “centre nou infiintate” cu “servicii nou infiintate la nivelul comunitatii”, cu mentionarea explicita a urmatoarelor exemple: locuinte protejate, apartamente de tip familial, case de tip familial, servicii de ingrijire la domiciliu etc.;
  • Mentionarii explicite, in cadrul tipurilor de actiuni finantabile, a personalului furnizorilor privati alaturi de cel specializat al institutiilor de asistenta sociala, ca beneficiari ai programelor de formare;
  • Completarii listei personalului specializat la nivelul serviciilor comunitare de ingrijire si cu alte specializari, cu posibilitatea extinderii (de exemplu: logopezi, kinetoterapeuti, educatori, maseuri etc).

Scrisoarea tine cont de angajamentele asumate de Romania inca din anul 2010 prin ratificarea Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati si a fost semnata de peste 30 de ONG-uri din Romania.

Descarca Scrisoarea

Sursa: Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale

Vizualizări: 47