Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Programul Hu-Sk-Ro-Ua 2014-2020 se bazează pe efortul de planificare în comun a celor patru țări participante și vizează să ofere un cadru pentru activitățile care vor conduce la o cooperare mai intensă între regiunile Ucrainei și cele ale statelor membre care împart granițe comune, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Aria Eligibilă:

  • România - 3 judeţe: Maramureş, Satu Mare şi Suceava
  • Ungaria - 2 judeţe: Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Slovacia - 2 regiuni: Prešovský şi Košický
  • Ucraina - 3 regiuni: Transcarpatia, Ivano-Frankivsk şi Cernăuți

Regiuni adiacente:

  • România - judeţul Suceava
  • Ucraina - regiunea Cernăuți
Sursă poză: www.huskroua-cbc.net

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

PI 1 Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei de turism

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

3.1 Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcției de turism

-

Obiectivul tematic 6: Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

PI 1 Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră

-

6.1 Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

-

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

PI 1 Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunurilor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

7.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru îmbunătățirea mobilității persoanelor și bunurilor

-

7.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunurilor

-

PI 2 Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

7.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și a schimburilor de informații

-

7.2 Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

-

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

PI 1 Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

8.1 Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență

-

8.1 Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență

-

PI 2 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

8.2 Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

-
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Instituție responsabilă: Autoritatea Națională

Autoritatea Națională este organizată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Contact:

Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene
Tel.: +4 0372 111 318
Fax: +4 0372 111 456
Email: robert.costetchi@mdrap.ro
Website: www.huskroua-cbc.eu

Alocare financiară:

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina beneficiază de o alocare financiară de 81,347 milioane Euro.