Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Regional

Programul Operațional Regional

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1.C Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării în parteneriat cu ITT

25 ianuarie 2018 - 25 august 2018 Descarcă Ghid -

10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar

24 noiembrie 2017 - 24 iulie 2018 Descarcă Ghid -

2.2A Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - ITI Delta Dunării

23 februarie 2018 - 23 august 2018 Descarcă Ghid -

3.1.B Clădiri publice - B-I (apel 2)

29 ianuarie 2018 - 29 iulie 2018 Descarcă Ghid -

3.1.B Clădiri publice - SUERD

19 ianuarie 2018 - 19 iulie 2018 Descarcă Ghid -

4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.3 Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale 

21 august 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Regional

Instituție responsabilă: AM POR

Autoritatea de Management POR 2014 - 2020 este constituită în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Contact:

Adresă: Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, București
Tel.: +4 0372 111 409
E-mail: info@mdrap.ro
Website: www.mdrap.ro; www.inforegio.ro

Alocare financiară:

POR beneficiază de o alocare financiară de 8,25 miliarde Euro.