• Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor


Beneficiari Valoare ajutor
Termen depunere

 

IMM-uri care isi desfasoara activitatea si sunt inregistrate in Romania

200.000 euro, echivalent in lei

Bugetul a fost epuizat. Incepand din data de 7 iunie 2010 depunerea de proiecte a fost inchisa


Obiectivul


Atragerea de forta de munca din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale,
sustinerea meseriasilor zonele rurale si din micile localitati, sprijinirea intreprinderilor  care au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, dezvoltarea sau modernizarea activitatii intreprinderilor prestatoare de servicii entru a se ridica la nivelul standardelor europene.

Activitati eligibile


Proiectul trebuie sa cuprinda activitati si investitii de resurse pe o perioada determinata in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.


Cheltuieli eligibile


Investitiile in active corporale referitoare la:
  • constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
  • echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
  • aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
  • mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
  • mobilier si aparatura birotica.

Atentie!

Incepand cu luna octombrie 2009, investitiile in active necorporale (brevete, licente, marci) nu mai sunt considerate cheltuieli eligibile (modificare introdusa prin H.G. 1188/2009.

 

Finantatorul


Guvernul Romaniei

Descarca
Ghidul Solicitantului

Cadru legislativ


H.G. nr.1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor...descarca
H.G. nr.803/2009 pentru modificarea H.G. nr.1164/2007 ...descarca
H.G. nr. 1188/2009 pentru modificarea H.G. nr 1164/2007...descarca

 Contact:


Ministerul Finantelor Publice - Unitatea de Implementare a Schemelor de Ajutor de Stat


Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti
Tel. centrala: 021 319 97 59
Fax general: 021 312 25 09
PARTENERI: