• Mecanismul financiar SEE: Apel de dezvoltare de relatii bilaterale pentru proiecte de eficienta energetica


Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate Termen de depunere
IMM-uri din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este de a imbunatati eficienta energetica si economisirea energiei
max. 1500 euro per cererea de finantare
31 martie 2014, ora 14:00


Finantator

Guvernele statelor Norvegia, Islanda si Liechtenstein, prin Mecanismul Spatiului Economic European (SEE)


Operator de program

Ministerul Economiei


Buget

80.000 de euro, din care:
  • 10.000 Euro pentru evenimente de identificare a partenerilor desfasurate in Romania, cu participarea potentialilor promotori de proiecte din Romania si a potentialilor parteneri din Statele Donatoare
  • 70.000 Euro, fonduri care se vor rambursa beneficiarilor (potentiali PP sau potentiali parteneri din statele donatoare), in vederea acoperirii costurilor generate de stabilirea parteneriatelor si prin  elaborarea proiectelor


Obiectiv general

Imbunatatirea eficientei energetice in industrie, in special in industria generatoare de poluare si mare consumatoare de energie, precum si reducerea emisiilor de dioxid de carbon


Obiectiv specific

Identificarea viitorilor parteneri, in vederea implementarii proiectelor in parteneriat cu entitati din Tarile Donatoare sau pe parcursul intocmirii unei cereri de fianantare, pentru dezvoltarea unor astfel de parteneriate si intocmirea, in parteneriat cu entitatile donatoare, a diferitelor cereri de finantare aferente.


Masuri finantabile

  • activitati pentru dezvoltarea de parteneriate bilaterale prin sprijinirea muncii colective, a cunostintelor, a intereselor, a experientelor si a tehnologiilor specifice pentru proiecte intre IMM-urile din Romania si partenerii donatori
  • activitati pentru identificarea partenerilor suplimentari in vederea dezvoltarii proiectelor in parteneriat, prin participrea la intalniri, conferinte, vizite de studiu, vizite, evenimente organizate de potentiali parteneri donatori
  • evenimente cu tematica relevanta pentru atingerea obiectivelor programului de eficienta energetica, prin cooperare si parteneriat

Descarca Ghidul Solicitantului

Contact


Ministerul Economiei
Web: www.minind.ro
E-mail: eeagrants@minind.ro

PARTENERI: