Bugetul Politicii de Coeziune 2014 - 2020....

Uniunea Europeana a propus pentru perioada 2014 - 2020 un buget de 1025 miliarde euro, dintre care 376 miliarde euro sunt alocati pentru instrumentelor politicii de coeziune 2014 - 2020, 40 miliarde euro pentru facilitatea Conectarea Europei care finanteaza proiectele transfrontaliere de energie, transport si tehnologia informatiei, iar 649 miliarde merg catre politica de agricultura, cercetare, externe, etc.

Nr Crt

Document

Descarca

Stadiu

1.

REGULAMENT AL CONSILIULUI privind cadrul financiar multianual 2014- 2020


EN

 
Adoptat

2.

Un Buget pentru Europa 2020 - partea I

EN

 -

3.

Un Buget pentru Europa 2020 - partea II

EN

 -

4.

Un Buget pentru Europe 2020: Document de lucru al CE

EN

Document de lucru al CE

5.

Bugetul UE - elemente de valoare adaugata

EN

Document de lucru al CE

6.

DECIZIE A CONSILIULUI privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

RO, EN


Propunere

7.

REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a masurilor de punere in aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

RO, EN

 
Propunere

8.

REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele si procedura de punere la dispozitie a resurselor proprii traditionale si a resursei proprii bazate pe VNB si privind masurile de acoperire a necesitatilor de trezorerie (Reformare)

RO, EN

 
Propunere

9.

REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele si procedura de punere la dispozitie a resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea adaugata

RO, EN

 
Propunere

10.

REGULAMENT AL CONSILIULUI privind metodele si procedura de punere la dispozitie a resursei proprii bazate pe taxa pe tranzactiile financiare

RO, EN

 
Propunere

Documente

PARTENERI: