Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel pentru Programul RO02 – Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

Beneficiari eligibili Bugetul apelului Termen limită de depunere a proiectului

Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante sau organizații non-guvernamentale din România, ca și stakeholderi din statele donatoare.

200.000 Euro

30 august 2017, ora 14.00

Finanțator

Mecanismul Financiar SEE 2009 - 2014

Operator de Program

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Obiectivul General al Programului

Stoparea pierderii biodiversităţii.

Obiectivul Specific al Programului

Îmbunătățirea stării ecosistemelor precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile de zi cu zi, produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună.

Activități eligibile

  • Organizarea și participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar atâta timp cât se adresează scopului programului.

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Accesare Fonduri Externe

Persoane de contact:

Rares BONIFATE, manager de program

Daniel OLAR, ofițer de raportare

E-mail: ro02@mmediu.ro

Telefon/Fax: +4021.408.96.22