Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Granturi pentru licee: Proiect privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE)

Beneficiari eligibili Intensitatea maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Licee de stat

Aproximativ 1.154 de granturi finanțate,

cu valori cuprinse între 70.000 euro și 152.500 euro.

19 Decembrie 2016

Finanțator

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

Buget

114.000.000 euro

Scop

Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de liceele beneficiare și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar.

Obiective

  • îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar
  • creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

Detalii Granturi

Lansarea rundelor de granturi

Runda Anul lansării rundei de granturi Numărul estimat de granturi
Runda I 2016 300
Runda a II-a 2017 754
Runda a III-a 2018 100
  TOTAL 1.154

Calendarul efectiv de derulare a rundelor de granturi este prezentat în Ghidul Solicitantului.
 

Durata și valoarea maximală a unui grant
Valoarea grantului variază între 70.000 euro și 152.500 euro (echivalentul în lei), după cum urmează:

Categorie grant Valoarea maximă a grantului
A - Granturi mici 70.000 euro
B - Granturi medii 100.000 euro
C - Granturi mari 152.500 euro

Activități principale

  • Activități pedagogice și de sprijin, care includ, dar nu se limitează la ore remediale, tutorat, consiliere, îndrumare/coaching, dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de abilități socio-emoționale, precum și activități destinate elevilor din grupuri dezavantajate (elevi de etnie romă, elevi cu cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de abandon crescut).
  • Activități extracurriculare, care includ, dar nu se limitează la vizite sau excursii de documentare, stagii de practică/internship, participare la diferite competiții, activități destinate înființării/ dezvoltării de rețele școlare etc.
  • Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări interioare de modernizare/reparații a spațiilor de școlarizare, cu impact redus sau fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente, mobilier și alte materiale necesare pentru dotarea spațiilor de școlarizare).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Contact

Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice

Adresă: Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200; 4056300