Cursuri Regiunea Sud-Vest Oltenia - judetele Valcea, Olt, Dolj, Mehedinti, GorjCURS Suplimentar! - Subcomponenta 2.1 Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de SERVICII SI BUNURI si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora

Componenta 2  - Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora

Perioada cursurilor

Numar estimat de participanti

De la…

pana la…

Subcomponenta 2.1. Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de servicii si bunuri si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora

8 septembrie 2014
12 septembrie 2014
25 participanti

 

Vreti sa va inscrieti la cursul SUPLIMENTAR de achizitii publice de servicii si bunuri?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Trimiteti-l la adresa de e-mail sudvest@fonduri-structurale.ro impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul (pentru cazurile in care numele din documentul de identitate este diferit fata de numele din diploma de absolvire a studiilor superioare);
• copie dupa certificatul de nastere;
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare).


CURS Suplimentar! - Subcomponenta 2.2 Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de lucrari si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora

Componenta 2  - Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora

Perioada cursurilor

Numar estimat de participanti

De la…

pana la…

Subcomponenta 2.2. Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de lucrari si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora

16 iunie 2014
20 iunie 2014
25 participanti

 

Vreti sa va inscrieti la cursul SUPLIMENTAR de achizitii publice de lucrari?

1. Completati
Formularul de inscriere
2. Trimiteti-l la adresa de e-mail
sudvest@fonduri-structurale.ro
impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• copie dupa certificatul de casatorie, daca este cazul (pentru cazurile in care numele din documentul de identitate este diferit fata de numele din diploma de absolvire a studiilor superioare);
• copie dupa certificatul de nastere;
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 2 ani(pentru a evita dubla finantare).

COMPONENTA 1 - MANAGEMENT DE PROIECT  


Conditii de eligibilitate pentru participanti

  • sa fie angajati ai structurilor din administratia publica centrala si locala, care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice (OUG 34/2006), care: (i) sunt implicate in implementarea sau (ii) au finalizat un proiect/ proiecte finantat/e prin Instrumente Structurale sau (iii) au prevazuta in buget suma aferenta pregatirii si depunerii unui proiect ce se doreste a fi finantat din Instrumente Structurale"
NOTA: se va acorda prioritate beneficiarilor care au proiecte in implementare datorita potentialului ridicat al transferului invatarii in practica imediat dupa derularea instruirii. Totusi incurajam si inscrierea participantilor interesati de dezvoltarea de noi proiecte.
  • sa aveti domiciliul legal - stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Sud-Vest Oltenia;
  • sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul managementului proiectelor in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani;
  • sa aveti studii superioare absolvite.


Calendarul instruirilor

Note:
1. Planificarea cursurilor poate suferi modificari. Acestea vor fi anuntate din timp astfel incat sa nu afecteze buna desfasurare a sesiunilor de instruire;
2. Detalii privind locatia de desfasurare a sesiunilor de instruire vor fi disponibile in perioada urmatoare.

Componenta 1  - Instruire in managementul proiectelor in contextul Instrumentelor Structurale

Perioada cursurilor

Numar estimat de participanti

De la…

pana la…

Subcomponenta 1.1. Resurse Umane/Capacitate administrativa/Asistenta tehnica

2 decembrie 2013
6 decembrie 2013

28 participanti 

Subcomponenta 1.2. Competitivitate/Dezvoltare Regionala

2 decembrie 2013
6 decembrie 2013 28 participanti

Subcomponenta 1.3. Mediu/Transport

2 decembrie 2013
6 decembrie 2013
28 participanti

Vreti sa va inscrieti la cursul de management de proiect?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Completati Formularul de inregistrare a ideii de proiect(daca e cazul)
3. Trimiteti-le  la adresa de e-mail sudvest@fonduri-structurale.ro
impreuna cu urmatoarele documente:

     • copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
     • copie dupa CI;
     • declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul managementului de proiect in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani.


COMPONENTA 2 - ACHIZITII PUBLICE


Conditii de eligibilitate pentru participanti

  • sa fiti angajat al structurilor din administratia publica centrala si locala precum si al altor entitati care au dovedit calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice;
  • sa aveti domiciliul legal - stabil sau viza de flotant intr-unul dintre judetele Regiunii Sud-Vest Oltenia;
  • sa nu fi beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani;
  • sa aveti studii superioare absolvite.

Calendarul instruirilor

Note:
1. Planificarea cursurilor poate suferi modificari. Acestea vor fi anuntate din timp astfel incat sa nu afecteze buna desfasurare a sesiunilor de instruire;

2. In functie de interesul manifestat de potentiali participanti eligibili, este posibil ca la nivelul regiunii sa fie organizate sesiuni de instruire suplimentare pe fiecare dintre cele doua subcomponente;
3. Detalii privind locatia de desfasurare a sesiunilor de instruire vor fi disponibile in perioada urmatoare.

Componenta 2  - Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora

Perioada cursurilor

Numar estimat de participanti

De la…

pana la…

Subcomponenta 2.1. - Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de servicii si bunuri si managementul contractelor de achizitii publice aferente acestora
11 noiembrie 2013
15 noiembrie 2013

25 participanti 

Subcomponenta 2.2. - Instruire pentru beneficiari in domeniul achizitiilor publice de lucrari si managementului contractelor de achizitii publice aferente acestora
4 noiembrie 2013*
8 noiembrie 2013*

25 participanti 

* date actualizate la 14.10.2013
Vreti sa va inscrieti la cursul de achizitii publice?

1. Completati Formularul de inscriere
2. Trimiteti-l la adresa de e-mail sudvest@fonduri-structurale.ro impreuna cu urmatoarele documente:
• copie dupa diploma de absolvire a studiilor superioare;
• copie dupa CI;
• declaratie pe propria raspundere ca nu ati mai beneficiat de un alt program de formare in domeniul achizitiilor publice  in cadrul unor proiecte finantate din Instrumente Structurale, in ultimii 5 ani.

PARTENERI: